fbpx
Integracja i migracja danych

Integracja i migracja danych

Integracja i migracja danych
Klient
Czołowy dostawca usług płatniczych
Branża
Bankowość i Finanse
Centrum Kompetencyjne
Advanced Data Analytics
Technologie
SQL, PL / SQL, JSON, PL/SQL, REDMINE, GIT, ServiceDesk Plus
Opis projektu

ASTEK Polska zrealizował projekt migracji polegający na integracji danych z różnych systemów klienta, przy jednoczesnej anonimizacji danych. Zagregowane informacje zostały zaimplementowane w systemie opartym o rozwiązania Oracle.