fbpx

Jak powinno wyglądać CV?

Życiorys zawodowy to dokument, który ma przekonać potencjalnego pracodawcę, że jesteś właściwym kandydatem/kandydatką na wolne stanowisko. Powinien on:

  • składać się z kilku stałych elementów
  • być estetyczny
  • spójny
  • zgodny ze standardami przyjętymi w danym kraju

Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące standardów przygotowania CV w Polsce. Obejrzyj również przykładowy szablon.

Dane kontaktowe w CV to konieczność. Powinny się one znaleźć w widocznym miejscu.

Należą do nich:

  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • e-mail

Mile widziane są również linki do profili na takich portalach jak np.: LinkedIn.

Choć umieszczenie swojego wizerunku nie jest obowiązkowe, dobrą praktyką jest dodawanie swojego zdjęcia w CV.
Zdjęcie powinno być wyraźne, dobrej jakości, najlepiej na neutralnym tle — jednobarwnym. Dobrze sprawdzą się zdjęcia np. do dokumentów (do linii klatki piersiowej). Warto także zwrócić uwagę na schludne ubranie i naturalny wyraz twarzy.

Pod danymi osobowymi należy napisać kilka zdań opisujących rodzaj poszukiwanej pracy, oferowanych kompetencji i zainteresowań zawodowych.
W tym miejscu można wskazać link gdzie potencjalny pracodawca może zobaczyć zrealizowane przez Ciebie projekty lub Twoje portfolio.
Ta sekcja może zawierać informacje o odbytych szkoleniach, webinarach i kursach.
Należy unikać podawania informacji całkowicie niezwiązanych z branżą, do jakiej się aplikuje. Te dane można natomiast umieścić w sekcji zainteresowania.

Informacje na temat doświadczenia zawodowego należy wpisać według wzoru poniżej:

MM.RRRR – MM.RRRR/obecnie | nazwa stanowiska | nazwa pracodawcy

Ważne jest zachowanie chronologii miejsc pracy: od góry to, w którym obecnie wykonuję się pracę lub właśnie się ją zakończyło. Poniżej (w dół) poprzednie miejsca pracy, kończąc na pierwszym doświadczeniu zawodowym.

Do każdego stanowiska pracy warto dopisać 2-3 podpunkty opisujące wykonywane obowiązki na danym stanowisku.

Informacje na temat wykształcenia należy wpisać według wzoru poniżej:

MM.RRRR – MM.RRRR | nazwa uczelni wyższej | kierunek studiów

W CV wystarczy wpisać tylko wyższe wykształcenie, chyba, że edukacja została zakończona na poziomie szkoły średniej np. o profilu związanym z miejscem pracy.

Poziom znajomości języka obcego należy opisać ogólnie przyjętą kategoryzacją, zgodnie z poziomem jego znajomości: podstawowy: A1 lub A2, średnio-zaawansowany: B1 lub B2, zaawansowany C1 lub C2.

Pomocą w określeniu poziomu znajomości języka obcego, może być wykonanie testu poziomującego online bądź w szkole językowej.

W tej sekcji należy napisać o swoich zainteresowaniach i pasjach. Rzeczy te nie muszą odnosić się do wykonywanego zawodu. Ważne, aby wpisywać je zgodnie z prawdą. Ta sekcja CV to często punkt, od którego rekruter lubi zacząć rozmowę, rozluźniając stresującą atmosferę.

Zgodnie z polskimi przepisami prawa, a dokładnie ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), w każdym życiorysie zawodowym należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmiot, u którego ubiegamy się o stanowisko.
Zgodę umieszczamy na końcu dokumentu zgodnie z ustalonym wzorem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
W treści tej klauzuli należy umieścić nazwę firmy, do której składana jest aplikacja. Jest to pozytywnie odbierane, ponieważ dotyczy przygotowania na potrzeby konkretnej rekrutacji.

Życiorys zawodowy powinien zostać stworzony przy użyciu czytelnej czcionki, spójnej z całością dokumentu.
CV, choć zwykle tworzone w programie tekstowym w pełni edytowalnym, powinno trafić do potencjalnego pracodawcy jako nieedytowalny PDF, o czytelnym tytule zawierającym: imię i nazwisko kandydata, stanowisko oraz nazwę firmy do której składana jest aplikacja.

Przygotowane we współpracy z Anną Smyk – IT Recruitment and Social Selling Specialist w ASTEK Polska