fbpx

Warunki pracy w Polsce

Poznaj prawa i obowiązki Twoje i Twojego przyszłego pracodawcy obowiązujące na polskim rynku pracy

umowa o pracę
Jest to umowa pomiędzy Tobą, a pracodawcą. Możesz ją zawrzeć na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony. Miejsce i czas wykonywania pracy są w niej ściśle określone. Przysługuje Ci urlop wypoczynkowy.

 

umowa zlecenie
Jest to umowa cywilnoprawna, którą zawierasz na konkretny okres. Czas i miejsce wykonywania przez Ciebie pracy nie są ściśle określone. Nie przysługuje Ci urlop wypoczynkowy.

 

umowa B2B
Jako obywatel Ukrainy możesz również podjąć pracę w ramach umowy B2B (Business To Business). W tym celu musisz założyć własną działalność gospodarczą, kiedy już uzyskasz numer PESEL.

 

 

W Polsce funkcjonują dwie formy wynagrodzenia:

wynagrodzenie brutto – to wynagrodzenie, które zawiera podatek i składki ZUS*

wynagrodzenie netto – to wynagrodzenie, które zostanie Ci wypłacone po potrąceniu zobowiązań (podatek i składki ZUS)

*Do składek ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) zaliczamy składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, które w zależności od sytuacji zawodowej lub społecznej mogą być obowiązkowe, dobrowolne lub nie obejmować.

 

W Polsce obowiązują granice minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że pracodawca nie może zaproponować Ci mniej za wykonywaną pracę.

W przypadku:

umowy o pracę jest to 3100 zł brutto

umowy zlecenia jest to 19,70 zł/h brutto

Czas pracy na:

 • umowie o pracę wynosi 8h dziennie, 40h tygodniowo, ok. 168h miesięcznie
 • umowie zleceniu nie jest normowany. W tym wypadku decydujący jest czas potrzebny na wykonanie zadania.

Wymiar Twojego urlopu wypoczynkowego jest zależny od stażu pracy i wynosi:

 • 26 dni jeśli pracujesz więcej niż 10 lat
 • 20 dni jeśli pracujesz mniej niż 10 lat

Staż pracy – to okres przepracowany na podstawie umów o pracę oraz okresu nauki.

Okres nauki jest liczony następująco, w zależności od wykształcenia:

 • ukończenie szkoły zasadniczej – 3 lata stażu pracy,
 • ukończenie średniej szkoły zawodowej – 5 lat stażu pracy,
 • ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata stażu pracy,
 • ukończenie szkoły policealnej – 6 lat stażu pracy,
 • ukończenie szkoły wyższej – 8 lat stażu pracy.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka do 14 r.ż. możesz również korzystać z 2 dodatkowych dni wolnych od pracy w roku. Są to dni wolne przeznaczone na opiekę nad zdrowym dzieckiem.

Jeśli Ty i Twój pracodawca uzgodniliście, że zawieracie umowę na:

 

okres próbny to okres wypowiedzenia umowy będzie następujący:

3 dni robocze – jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

1 tydzień – jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

2 tygodnie – jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

czas określony to okres wypowiedzenia umowy będzie następujący:

2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia nie obowiązuje, kiedy czas trwania umowy o pracę dobiegnie końca.

 

czas nieokreślony to okres wypowiedzenia umowy będzie następujący:

2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Oprócz wynagrodzenia podstawowego, Twój pracodawca może zaproponować Ci dodatkowe elementy wynagrodzenia tzw. benefity pozapłacowe.

W ASTEK Polska możesz spodziewać się benefitów takich jak:

 • karta Multisport,
 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie, 
 • dodatek relokacyjny w wysokości 5000 zł (netto B2B/brutto UoP) dla nowych pracowników ASTEK Polska, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego i zostaną przez nas zatrudnieni

Jeśli wjechałeś do Polski po 24.02.2022 r. i masz stempel w swoim paszporcie, Twój pobyt jest legalny w okresie 18 miesięcy.
Możesz rozpocząć pracę po uzyskaniu numeru PESEL oraz dokonaniu odpowiednich formalności takich samych jak w przypadku obywateli polskich: wykonanie badań lekarskich, uzupełnienie kwestionariuszy informacyjnych od pracodawcy.

Twój pracodawca poinformuje Urząd Pracy o Twoim zatrudnieniu w ciągu 7 dni od jej rozpoczęcia.         

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat zatrudnienia w Polsce skorzystaj z jednej z poniższych stron rządowych: