Ekspercka wiedza z branży IT

Centra Kompetencyjne

Centra Kompetencyjne ASTEK Polska łącząc wiedzę ekspercką z obszaru IT i usługi konsultingowe, zapewniają klientom bardzo szeroki wachlarz usług, a współpracownikom zróżnicowane perspektywy rozwoju. Dzięki swoim wszechstronnym
i interdyscyplinarnym możliwościom Centra umożliwiają trafny dobór kompetencji, technologii, metodyk oraz rozwiązań IT.

 

Nasi eksperci pracują w ramach Centrów Kompetencyjnych, skupiających specjalistów z różnych obszarów i technologii,
co pozwala na działania na najwyższym poziomie i najwyższej jakości. 

Ekspercka wiedza

Zapewniamy wszechstronne wsparcie merytoryczne oraz wiedzę technologiczną w każdym modelu współpracy,

także z wykorzystaniem rozwiązań niszowych oraz usług zaawansowanych.

Astek Competence Center
Business Analysis
& User Experience
Astek Competence Center
Software
Development
Astek Competence Center
Advanced
Data Analytics
Astek Competence Center
Software
Quality Assurance
Astek Competence Center
ERP
Astek Competence Center
Delivery
Management
Astek Competence Center
Banking
Services
Astek Competence Center
MS
Astek Competence Center
Engineering

Klienci, którzy nam zaufali

Mamy przyjemność pracować z największymi i najlepszymi firmami w Polsce i na świecie. Nasi klienci szczególnie cenią nasz profesjonalizm, szybkość działania i elastyczność. Dostarczamy niezawodne rozwiązania, przygotowane przez świetnie przeszkolony zespół.

Business Intelligence Case study
Anonimizacja danych w ramach RODO Case study
Migracja danych w projekcie fuzji instytucji bankowych Case study
Aplikacja do obsługi programu lojalnościowego Case study
Budowa API dla systemów bankowych Case study
Budowa Hurtowni Danych Case study
SAP ICFR Case study
SAP Monitoring Case study
SAP BW Case study
Implementacja systemu Cytric Case study
Wsparcie biura zarządzania projektami Case study
Zarządzanie projektami Case study
Aplikacja wewnętrzna dla inżynierów Case study
Obsługa płatności - system SWIFT Case study
Web crawler – stworzenie aplikacji Case study
Rozwój frameworka w obszarze testów Case study
Usługa TaaS - Testing as a Service Case study
Automatyzacja procesów Case study
3 linia wsparcia Case study
Rozwój systemu back-office do obsługi kredytów samochodowych Case study
Rozwój systemu obsługi konta płatniczego i kart Case study
Zarządzanie przelewami międzybankowymi Case study
Projektowanie przenośników łańcuchowych i rolkowych Case study
Dostosowanie oprogramowania układu w pojazdach Case study
Modyfikacja i zaprojektowanie instalacji elektrycznych Case study

Zadania i cele

Praca w ramach Centrów Kompetencyjnych to szereg zalet dla pracowników i klientów – wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wymiana kompetencji, budowa społeczności i dostęp do najlepszych praktyk.

Rozwój kompetencji

Planowanie kariery i rozwoju zawodowego

icons_small_relocation_out

Szkolenia i treningi

Praktyczna wiedza o programowaniu i technologiach

Akademie juniorów

Kształcenie na najwyższym poziomie

icons_small_contract_out

Dzielenie się specjalistyczną wiedza z klientami

Najwyższe standardy pracy

icons_small_self_developement_out

Budowanie społeczności

Networking i dobre relacje

icons_small_integra_out

Wymiana wiedzy

Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk

Specjalizacje Centrów

Centra Kompetencyjne łączą technologie z biznesem,
dostarczając odpowiednie usługi i innowacyjne rozwiązania IT.

Centrum Business Analysis & User Experience jest zespołem ekspertów o kompetencjach z zakresu projektowania doświadczenia użytkownika (UX), grafiki, ergonomii rozwiązań (UI & Usability), analizy biznesowej oraz systemowej (BA). Zespół współtworzą Analitycy Biznesowi i Systemowi, UX Designerzy, UX Researcherzy oraz Graficy. Ludzie z powyższymi kompetencjami stanowią most łączący zespoły developerskie z klientem biznesowym. Zespół na co dzień “tłumaczy” wymagania biznesowe na takie, które są zrozumiałe dla programistów. Z perspektywy partnerów biznesowych Analitycy czy Projektanci stanowią “ludzką twarzą IT”.

Profile:

Lead Business AnalystSystem AnalystData AnalystUX ResearcherUX DesignerVisual Designer

Technologie:

BPMN, Enterprise architect, Information Architecture, UML, Design Thinking, Value Proposition CanvasCentra

Software Development Competence Centre integruje konsultantów o szeroko pojętych kompetencjach z zakresu rozwoju oprogramowania. W ramach naszych działań zajmujemy się pełnym cyklem tworzenia rozwiązań IT z obszarów aplikacji webowych, desktop oraz mobile. Zakres technologiczny obejmuje wszystkie wiodące technologie służące do projektowania architektury i rozwoju systemów informatycznych, technologii chmurowych, mobilnych i DevOps.

Profile:

Team LeadSoftware ArchitectSenior DeveloperDeveloperMobile Developer

Technologie:

Java, .Net, PHP, Python, React, Android, iOS, Node JS, C, C++

Centrum Advanced Data Analytics skupia współpracowników ASTEK Polska odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu przetwarzania danych – od projektowania baz danych, przez ETL, hurtownie danych, BI, Machine Learning czy Data Science,
w oparciu o różne narzędzia i platformy.

Profile:

Solution ArchitectsData ArchitectsDevOpsDataOpsDBAETLData WarehouseBI / ReportingMachine LearningData Science

Technologie:

Oracle, SQL, AWS, Google Cloud, TIBCO, Monogo DB, Hadoop, Informatica, Teradata, Tableau, Power BI, SAP BI

Software Quality Assurance skupia konsultantów odpowiedzialnych za procesy testowania i zapewniania jakości w wielu różnych wymiarach, technologiach oraz sposobach realizacji. Od podejścia klasycznie manualnego, przez automatyzacje, aż po realizacje oparte o platformy RPA.  

Profile:

Test ManagerTest LeadManual TesterAutomatic TesterValidator

Technologie:

JMeter, UiPath, Bugzilla, ServiceNow, Confluence, Worksoft

Centrum kompetencji SAP łączy konsultantów o różnym profilu i poziomie doświadczenia. Realizujemy szereg usług począwszy od monitorowania procesów biznesowych, przez wspieranie System i Component Ownerów w pracy operacyjnej i projektowej. Zapewniamy bezpieczeństwo systemów finansowych, dzięki rozwiniętej usłudze ICFR. Wspieramy klientów na różnych płaszczyznach i wielu obszarach. W ramach centrum prowadzimy Akademię SAP oraz wspieramy konsultantów w zdobywaniu certyfikacji.

Profile:

SAP System Management, ICFR Specialist, SAP Monitoring, Functional Expert, Support Specialist

Technologie:

SAP, SAP 4/HANA, FI/CO, PP, WM, PM, MM, SD, HR, BW, HANA, SRM, CRM, TREASURY, SOLMAN, SMS, SLT, GW, ATTP, MDG, UI5, ABAP

Centrum ASTEK Delivery Center skupia konsultantów ASTEK Polska odpowiedzialnych za realizację usług zaawansowanych – projektów i Managed Services. To zespół Project Managerów, Service Managerów, Koordynatorów i Scrum Masterów ze znaczącym doświadczeniem w różnych modelach realizacji usług i branżach.  

Profile:

Project ManagerScrum MasterService ManagerService CoordinatorPMOPMO Support 

Technologie:

SCRUM, ITIL, Kanban, PMI, Prince2, Waterfall

MS Competence Center skupia technologie Microsoft w Astek Polska. Działa w obszarach, gdzie technologie Microsoft są istotne dla naszych klientów. Do naszego zakresu technologicznego należy: Azure, Microsoft 365 w tym Office 365, SharePoint, Teams. Wspieramy klientów również obszarach Power Platform, Windows, Windows Server, Exchange, AD, SCOM i SCCM.

Profile:

Architekt Azure, Developer Azure, Developer Microsoft 365, Administratorzy: Azure, Microsoft 365, SharePoint, Teams, Power Platform, MS Exchange, SCOM/SCCM, Microsoft Exchange, Windows / Windows Server

Technologie:

Azure, Microsoft 365, Office 365, SharePoint, Teams, Power Platform, MS Exchange, SCOM/SCCM, AD, Microsoft Exchange, Windows / Windows Server

W ramach Centrum Kompetencyjnego Banking Services (BSCC) skupiamy osoby, które w codziennej pracy zajmują się wsparciem usług bankowych. Wspieramy naszych klientów (instytucje finansowe) zarówno pracując bezpośrednio u klientów jak i świadcząc zaawansowane usługi, w tym usługi rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Profile:

Project Manager, Solution Architect, System Analyst, Java Developer, Tester

Technologie:

Java, Spring, Hibernate, Software AG WebMethods, IBM WebSphere, Oracle WebLogic, Oracle Database

W Centrum kompetencji inżynieryjnych realizujemy usługi i projekty min. dla sektora motoryzacyjnego, kolejowego oraz oil&gas.  Wyspecjalizowane zespoły inżynierów pracują w ramach grup projektowych oraz grup kompetencyjnych, których działaniami zarządzamy. Realizujemy również programy szkoleniowe i certyfikacyjne w ramach podnoszenia kompetencji inżynieryjnych naszych konsultantów.

Profile:

Embedded Software, Autosar, Konstruktor mechanik, Technical data administrator, Test engineer, Projektant HVAC 

Technologie:

Inventor, AutoCAD, Matlab, Simulink, LogiCad, Electrical, Eplan, Ruplan

Poznaj nas bliżej

Zapraszamy na warsztat Centrum Business Analysis & User eXperience – tak wygląda praca w ASTEK!