CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. CSR) jest ważnym elementem naszej strategii oraz pochodną wartości korporacyjnych, którymi kierujemy się na co dzień. Działania z obszaru CSR odzwierciedlają naszą dbałość o przyszłość nas samych, lokalnej społeczności i planety.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Nasze CSR’owe priorytety

Poznaj wartości, priorytety i kwestie, którymi kierujemy się podczas codziennej pracy oraz rozwoju firmy. Wybierz odpowiedzialnego społecznie partnera w biznesie.

icon

Ekologia

W 2022 roku zdobyliśmy certyfikat ISO 14001:2015 z zakresu ochrony środowiska. Od 2020 roku współpracujemy z United Nations Global Compact.

icon

Wolontariaty

Czas spędzony razem poza pracą sprzyja integracji i dobrej współpracy.

icon

Etyczny biznes

W każdej sytuacji dążymy do wygranej i satysfakcji obu stron. Wypracowaliśmy partnerski model współpracy z klientami i pracownikami.

Członkostwo w UNGC

Jesteśmy członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zasady Global Compact ONZ, dotyczące praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji są dla nas nadrzędnymi wartościami, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy. W celu wdrożenia praktyk współpracujemy z polskim biurem – United Nations Global Compact Network Poland.

ungc logo
icon

Prawa człowieka

– przestrzeganie i wspieranie ochrony międzynarodowo uznanych praw człowieka
– eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

icon

Standardy pracy

– popieranie wolności zrzeszania się i w praktyce uznawanie prawa do zbiorowych negocjacji
– wspieranie eliminacji wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
– przyczynianie się do faktycznego zniesienia pracy dzieci
– przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

icon

Ochrona środowiska

– wspieranie zapobiegawczego podejścia do problemów środowiska naturalnego
– podejmowanie inicjatyw propagujących większą odpowiedzialność środowiskową
– wspieranie rozwoju i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku

icon

Przeciwdziałanie korupcji

– przeciwdziałanie korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom