SEKTORY

Sektor opieki zdrowotnej boryka się z starzejącą się populacją, wzrostem chorób przewlekłych, rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej oraz koniecznością zapewnienia maksymalnej jakości opieki, przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych medycznych i przestrzeganiu nowych regulacji.

Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebne są narzędzia do usprawnienia działalności organizacji oraz inwestycje w badania i rozwój, aby konkurować z krajami rozwijającymi się oraz, w razie potrzeby, zapewnić lokalne dostawy. Aby pozostać konkurencyjnym i zapewnić spersonalizowaną opiekę, organizacje life-science muszą wypracować nowe strategie działania, nawiązywać współpracę z innymi podmiotami w celu wymiany danych, leków i zasobów oraz przewidywać trendy i zmiany regulacyjne.

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) rewolucjonizują nauki przyrodnicze w zakresie analizy danych, odkrywania leków i modelowania predykcyjnego. Integracja dużych zbiorów danych z różnymi dziedzinami omiki, takimi jak genomika i proteomika, stwarza wyzwania i możliwości. Cyfrowa opieka zdrowotna i technologie wearables przekształcają opiekę zdrowotną dzięki urządzeniom do noszenia, aplikacjom mobilnym i systemom zdalnego monitorowania.

Współpraca między badaczami z różnych dyscyplin i sektorów ma obecnie kluczowe znaczenie dla skutecznego sprostania złożonym wyzwaniom nauk przyrodniczych. Firmy z sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego, opieki zdrowotnej i usług, urządzeń medycznych, żywienia i kosmetyków mogą skorzystać z tej zmiany, opracowując odpowiednie rozwiązania.

Cyfrowa transformacja sektora, a także innowacje technologiczne, wspierane przez rozwój przetwarzania obrazu, Internetu rzeczy (IoT) i technologii medycznych, umożliwiają rzeczywisty rozwój e-zdrowia, stawiając pacjenta z powrotem w centrum systemu opieki zdrowotnej.