Integracja i migracja danych

Klient: Czołowy dostawca usług płatniczych

Branża: Bankowość i finanse

Centrum Kompetencyjne: Advanced Data Analytics

Technologie: SQL, PL / SQL, JSON, PL/SQL, REDMINE, GIT, ServiceDesk Plus

Opis projektu

ASTEK Polska zrealizował projekt migracji polegający na integracji danych z różnych systemów klienta, przy jednoczesnej anonimizacji danych. Zagregowane informacje zostały zaimplementowane w systemie opartym o rozwiązania Oracle.

Skontaktuj się z nami

Masz dodatkowe pytania? Chcesz otrzymać ofertę?
Zachęcamy do kontaktu!

img

    Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.