Jak napisać dobre CV? 12 praktycznych wskazówek

Stawiając swoje pierwsze kroki na rynku pracy, możesz mieć wrażenie, że pisanie życiorysu zawodowego jest sporym wyzwaniem. Rekruterzy ASTEK Polska uspokajają i są zgodni co do faktu, że osoba, chcąca zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe, przy odpowiednio napisanym CV może zwiększyć swoje szanse na zdobycie pierwszej pracy. Z czasem, wraz z zdobywaniem wykształcenia, gromadzeniem doświadczenia i nabywania nowych umiejętności, dokument ten powinien nabierać innej, bogatszej formy. CV pisane przez osobę, która nie ma jeszcze żadnego doświadczenia zawodowego, jak i przez tę, która może pochwalić się imponującym dokumentem powinny być pisane nieco inaczej. Jak to wygląda w praktyce? 

 Kiedy warto napisać CV i zmienić pracę? Dowiedz się więcej tutaj. 

1.   Szablon Curriculum Vitae  

Aby jeszcze lepiej zrozumieć zasadność istnienia działu Resource Management, poświęćmy chwilę na opowiedzenie, gdzie znajduje się on w strukturze organizacyjnej ASTEK Polska. Dział Resource Management ściśle współpracuje z działami: Rekrutacji, Sales oraz Centrami Kompetencyjnymi. Wspiera je w realizacji ich zadań, bowiem wszystkie łączą pracę konsultantów IT.

Dzięki temu dział rekrutacji ma możliwość skupić się jedynie na poszukiwaniu nowych talentów, a po ich przyjęciu, nowozatrudnieni przechodzą pod opiekę RM.

Natomiast dział Sales jeMimo, że tworzenie życiorysu polega na pisaniu treści, powinieneś zadbać również o jego wygląd. Ściana tekstu, brak nagłówków i separatorów sprawia, że CV jest oceniane jako nieatrakcyjnie i nieprofesjonalnie. Wybierz czytelny szablon, w którym każda z sekcji (dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie, umiejętności itd.) będzie oddzielona od pozostałych. Nie możesz także “przedobrzyć” sprawiając, że nic nie będzie do siebie pasowało, a każda z sekcji będzie miała inną czcionkę czy kolor. Ważny jest tutaj balans, czytelność i porządek. Przykład poprawnego szablonu możesz zobaczyć tutaj.  

2.   Estetyka 

Kolejną ważną kwestią dotyczącą wyglądu jest poprawność podawanych informacji. Nie tak rzadko trafiają się Curriculum Vitae posiadające literówki czy błędy gramatyczne. Przed wysłaniem swojego życiorysu zawodowego do potencjalnego pracodawcy przeczytaj swój dokument kilka razy, a najlepiej poproś kogoś o jego sprawdzenie. Czasem możesz nie dostrzegać błędów, które komuś od razu rzucą się w oczy. Kolejnym błędem jest źle sformatowany tekst, pełen nierówności, braku konsekwencji, niewyjustowany. Pamiętaj, że ten dokument świadczy o Tobie, dlatego jeśli chcesz zostać oceniony jako osoba cechująca się profesjonalizmem nie możesz pozwolić sobie na jego brak na samym początku. Umieszczaj tylko najważniejsze informacje, które są istotne dla konkretnej rekrutacji. Nie rozpisuj się na siłę. Jeśli nie mieścisz się na jednej stronie – w porządku, natomiast przesyłanie życiorysu mającego kilka stron rzadko kiedy jest odbierane pozytywnie. 

3.   Przygotowanie 

Przed przystąpieniem do pisania CV powinieneś odpowiednio się przygotować. W jaki sposób? Zapoznaj się szczegółowo z ogłoszeniem na stanowisko pracy na które aplikujesz. Zwróć uwagę nie tylko na zakres obowiązków, ale przede wszystkim na profil potencjalnego kandydata. Rekruterzy umieszczają tam informację nie tylko o wymaganym wykształceniu i doświadczeniu, ale również o pożądanych umiejętnościach i cechach charakteru, np.: 

W ogłoszeniu znajduje się informacja o wymaganej znajomości języka angielskiego na poziomie B2. W tej sytuacji absolutnie nie pomijaj tej umiejętności w swojej prezentacji. Poza wskazaniem poziomu znajomości tego języka, warto także dopisać informacje o odbytych kursach czy zdobytych certyfikatach w tym zakresie.

4.   Twoje dane 

Informacje o Twoich danych personalnych oczywiście powinieneś rozpocząć od podania pełnego imienia i nazwiska. Nie stosuj tutaj zdrobnień, ksywek czy innych określeń.  

W kolejnym wierszu umieść informacje dotyczącą miasta zamieszkania. Nie dopisuj dokładnego adresu. Te czasy są już minęły. Przy mieście zamieszkania, warto dopisać informację na jaki model pracy jesteś otwarty np. Warszawa – praca zdalna. 

Coraz częściej spotykaną praktyką jest umieszczanie linku do profilu na LinkedIn. Bardzo powszechne stało się to zwłaszcza w branży IT i rekrutacyjnej. Dzięki temu headhunter ma okazję dowiedzieć się o Tobie znacznie więcej niż z jednej kartki A4. 

Po umieszczeniu powyższych informacji możesz ze spokojem przejść do opisywania kolejnej sekcji. Nie dopisuj faktów związanych ze swoim stanem cywilnym, sytuacji rodzinnej czy posiadanych dzieciach. Te dane nie powinny mieć żadnego znaczenia dla przebiegu rekrutacji.

5.   Zdjęcie 

Dziś umieszczanie zdjęcia w CV nie jest obowiązkowe. Rekruterzy ASTEK Polska potwierdzają, że tak naprawdę, dla nich nie ma znaczenia czy zostanie ono załączone czy też nie. Nasze podejście wiąże się oczywiście z branżą w jakiej pracujemy i mamy świadomość, że istnieją te, w których jest to niezbędny element. Mówimy tutaj o profesjach, w których wygląd ma znaczenie np. w pracy modela/ki, aktora/ki czy hostessa/y. W branży IT zdjęcie z pewnością nie gra kluczowej roli, jednak, jeśli zdecydujesz się je dołączyć ważne jest, aby spełniało kilka warunków. Nie musisz udawać się do fotografa by wykonać profesjonalne zdjęcie. Wystarczy, jeśli będziesz na nim schludnie ubrany, a tło będzie jednolite, najlepiej białe. Wykonane zdjęcie powinno być w miarę możliwości dobrej jakości i przedstawiać Cię „en face”. 

6.   BIO 

„BIO” to dość nowa praktyka stosowana w prezentacji swojej osoby w dokumencie jakim jest CV. Jest to krótki, kilkuzdaniowy opis, podsumowujący to kim jesteś: jakie są Twoje doświadczenia, jaki jest Twój cel zawodowy. Opis ten nie powinien jednak być kopią tego co będzie znajdowało się poniżej. Chodzi o ujęcie tych wszystkich informacji w spójną całość. BIO przydatne jest zwłaszcza przy CV osób, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy. W tym przypadku powinieneś skupić się bardziej na opisywaniu ścieżki jaką planujesz obrać. Natomiast jeśli posiadasz już całkiem pokaźnie doświadczenie, potraktuj ten element CV jako ich podsumowanie.

Przykład 1. 

Doświadczony Dyrektor Marketingu z udokumentowaną historią pracy w branży marketingowej i reklamowej. Wyspecjalizowany w dziennikarstwie, relacjach z mediami, komunikacji korporacyjnej, pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu. Wszechstronny specjalista ds. marketingu z Podyplomowymi Studiami Dziennikarskimi na Uniwersytecie Warszawskim.

Przykład 2. 

Studentka studiów II stopnia na kierunku HR, zainteresowana zdobyciem pierwszego doświadczenia w rekrutacji. Poszukuję inspirującego środowiska pracy, które umożliwi mi rozwój, poszerzy obecną wiedzę oraz wykorzysta i udoskonali umiejętności.

Przykład 3. 

Doświadczony Team Leader/ Ekspert ds. Rekrutacji z udokumentowaną historią pracy w agencjach rekrutacyjnych i branży outsourcingowej. Specjalista ds. zasobów ludzkich z tytułem magistra socjologii. Doświadczenie menedżerskie związane z koordynacją pracy podległego zespołu i zespołów projektowych w firmie zatrudniającej ponad 1400 pracowników.

7.   Wykształcenie 

W sekcji dotyczącej wykształcenia nie ma jednej odpowiedniej metody co do kolejności podawania znajdujących się tam informacji. Ważne, by być konsekwentnym i trzymać się jednego schematu, np.: lata nauki, nazwa uniwersytetu, kierunek i zdobyty stopień.  

Jeśli specjalizacja, którą obrałeś wydaje się mieć kluczowe znaczenie w zdobyciu stanowiska, na które aplikujesz możesz również dopisać tę informację.

Przykład: 

10.2010 – 06.2013 Uniwersytet Warszawski | Ekonomia | Licencjat | Księgowość 

Przy podawaniu dat wystarczy informacja dotycząca miesiąca i roku. Podawanie daty co do dnia nie jest konieczne.  

W sekcji wykształcenie, poza edukacją szkolną możemy wymienić odbyte kursy i szkolenia. Każdy znaczący dla tej rekrutacji certyfikat powinien znaleźć się właśnie tutaj. Zwłaszcza, jeśli odbycie kursów jest konieczne do rozpoczęcia danej pracy bądź, jeśli są to Twoje jedyne doświadczenia.  

Jeśli ukończyłeś już studia, powinieneś tylko o nich wspomnieć. Cofanie za bardzo do lat szkolnych nie ma sensu, dlatego opisujemy tylko wykształcenie dotyczące szkół wyższych lub zawodowych.  

Jeśli dopiero zacząłeś studiować, koniecznie umieść tą informację nie podając daty końcowej. To da jasną informację, że jesteś w trakcie nauki. 

8.   Doświadczenie 

Również podsumowanie zawodowe należy zacząć od wyboru jednego schematu podawania informacji, najlepiej tego samego co w sekcji dotyczącej wykształcenia. 

Przykład poprawnie wyglądającego opisu doświadczenia wygląda tak: 

Przykład: 

10.2010 – 06.2013 ASTEK Polska | Specjalista ds. Rekrutacji  

W tym przypadku jednak konieczne jest dopisanie informacji na temat wykonywanych na tym stanowisku obowiązków. Stawiaj na jakość, a nie ilość. Wróć do ogłoszenia o pracę i zobacz czy któreś z wymaganych na to stanowisko doświadczeń pokrywa się z tym co faktycznie miałeś okazję robić. Poza obowiązkami, możesz pochwalić się prowadzonymi projektami czy posłużyć się swoimi osiągnięciami w liczbach – np. “W ciągu roku, zatrudniłem 23 specjalistów”. 

Jeśli jesteś osobą z bogatym doświadczeniem zawodowym i pracowałeś w wielu miejscach, w Twoim CV umieść tylko kilka z ostatnich doświadczeń.

9.   Umiejętności miękkie i umiejętności twarde 

Powyższe informacje bezwzględnie muszą znaleźć się w Twoim CV. Nie pomijaj jednak opisania swoich umiejętności twardych i miękkich. Przykładem umiejętności miękkich mogą być: umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, wielozadaniowość czy szybkość nabywania nowej wiedzy. W umiejętnościach twardych możesz umieścić informacje o znajomości danego programu, języka programowania czy jakiejś platformy. Tutaj także stawiaj na jakość i tylko te informacje, które wiążą się ze stanowiskiem, o które się ubiegasz.

10. Języki obce 

Informacje o poziomie znajomości języka obcego możesz również umieścić w osobnej sekcji. Ważne, aby poza nazwą języka obcego dopisać faktyczną jego znajomość. W tym celu możesz posłużyć się określeniami klasyfikującymi nabytą wiedzę: 

A1-A2 – początkujący 

B1-B2 – średniozaawansowany 

C1-C2 – biegły 

Jeśli posiadasz certyfikat potwierdzający Twój poziom znajomości danego języka możesz umieścić jego nazwę oraz numer właśnie w tym miejscu.

11.  Hobby 

Pierwszą i najważniejszą zasadę jaką należy wyznawać wymieniając swoje hobby w CV jest pisanie prawdy. Rekruterzy często rozpoczynają lub kończą rozmowę kwalifikacyjną kilkoma pytaniami właśnie na temat Twoich zainteresowań. Choć sekcja ta nie ma realnego wpływu na to, czy otrzymasz propozycje pracy lub zaproszenie do kolejnego etapu rekrutacji, może zadziałać na Twoją niekorzyść, jeśli zostaniesz przyłapany na kłamstwie. Nie rozpisuj się nadto na ten temat. Wymień kilka faktycznie interesujących Cię rzeczy. Jeśli wiążą się one z Twoim wykształceniem lub zawodem to świetnie! Jeśli, nie – nie szkodzi – pokaże to, jak szerokie masz zainteresowania i jak ciekawą jesteś osobą. 

12.  RODO 

Zgodnie z polskimi przepisami prawa, a konkretnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), w każdym życiorysie zawodowym należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmiot, w którym ubiegamy się o stanowisko. 

Zgodę umieszczamy na końcu dokumentu zgodnie z ustalonym wzorem: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.” 

W treści tej klauzuli należy umieścić nazwę firmy, do której składana jest aplikacja. Jest to pozytywnie odbierane, ponieważ świadczy o przygotowaniu CV na potrzeby konkretnej rekrutacji.

Skontaktuj się z nami

Masz dodatkowe pytania? Chcesz otrzymać ofertę?
Zachęcamy do kontaktu!

img

    Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.