Integracja i migracja danych

Klient – czołowy dostawca usług płatniczych

Szczegóły projektu

Branża – Bankowość i Finanse

Centrum Kompetencyjne – Advanced Data Analytics

Technologie – SQL, JSON, PL/SQL, REDMINE, GIT, ServiceDesk Plus

Opis projektu

ASTEK Polska zrealizował projekt migracji polegający na integracji danych z różnych systemów klienta przy jednoczesnej anonimizacji danych. Zagregowane informacje zostały zaimplementowane w systemie opartym o rozwiązania Oracle.

.

Skontaktuj się z nami

Masz dodatkowe pytania? Chcesz otrzymać ofertę?
Zachęcamy do kontaktu!

img

    Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.