System windykacyjny

Klient: Firma specjalizującą się w usługach z zakresu zarządzania wierzytelnościami i windykacji

Branża: Bankowość i Finanse

Centrum Kompetencyjne: Software Development

Technologie: SP MVC, nHibernate, Javascript, Typescript, ITMFramewor-autorski framework, Windows Service

Opis projektu

Celem projektu było stworzenie interfejsu użytkownika i development aplikacji służącej do bieżącej analizy wierzytelności i procesów z tym powiązanych. Development zakładał rozwój kilku modułów, w tym dla działu obsługi klienta, call center, działu prawnego, działu administracji oraz zewnętrznych partnerów biznesowych.

Skontaktuj się z nami

Masz dodatkowe pytania? Chcesz otrzymać ofertę?
Zachęcamy do kontaktu!

img

    Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.