Konkurs CSR

Masz pomysł jak polepszyć rzeczywistość wokół nas? Zapraszamy do udziału w konkursie CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Możemy zrealizować Twój pomysł nawiązujący do jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 • Cele Zrównoważonego Rozwoju:

  1. „Koniec z ubóstwem”
  2. „Zero głodu”
  3. „Dobre zdrowie i jakość życia”
  4. „Równość płci”
  5. „Dobra jakość edukacji”
  6. „Czysta woda i warunki sanitarne”
  7. „Wzrost gospodarczy i godna praca”
  8. „Czysta i dostępna energia”
  9. „Innowacyjność, przemysł, infrastruktura”
  10. „Mniej nierówności”
  11. „Zrównoważone miasta i społeczności”
  12. „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”
  13. „Działanie w dziedzinie klimatu”
  14. „Życie pod wodą”
  15. „Życie na lądzie”
  16. „Pokój, sprawiedliwość, silne instytucje”
  17. „Partnerstwo na rzecz celów”

  Twój pomysł ma znaczenie!

Harmonogram Konkursu

Do 21 maja prześlij nam swoje zgłoszenie z opisem pomysłu na działanie CSR związane z jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju.

23 czerwca 2023 roku Jury wybierze te najlepiej przygotowane i najbardziej zgodne z wartościami ASTEK, które zostaną zrealizowane w przeciągu 3 miesięcy. Nasz budżet to 10 000 zł.

Czekamy na inicjatywy, które Was poruszą!

Link do zgłoszeń

Regulamin zgłoszeń dostępny pod linkiem:

Regulamin