Scrum Master bez doświadczenia deweloperskiego – czy to ma sens?

 

W natłoku różnych, mniej lub bardziej merytorycznych pojedynków na LinkedIn trafiłem na publikację, której autor zaciekle bronił tezy, iż jedynie osoby techniczne z doświadczeniem w programowaniu mogą zostać Scrum Masterami i to absolutnie nie jest rola na entry-level. Ponieważ tego typu twierdzenia zaczynają coraz mocniej przebijać się na główną stronę, postanowiłem zmierzyć się z tematem. Pomyślałem, iż najlepiej będzie rozbić temat na kilka składowych, aby do zagadnienia podejść w sposób holistyczny, bezstronny i bez zbędnych emocji.

Czy Scrum Master musi mieć doświadczenie deweloperskie?

Scrum Masterzy nie muszą posiadać doświadczenia jako deweloperzy, aby skutecznie pełnić swoją rolę. Kluczowymi kompetencjami Scrum Mastera są umiejętności związane z zarządzaniem procesami, komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów oraz wspieraniem zespołu w osiąganiu celów. Ważne jest, aby Scrum Master posiadał dogłębną wiedzę na temat zasad i praktyk Scrum, był w stanie sprawnie prowadzić spotkania, takie jak Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review i Sprint Retrospective, oraz wspierał Product Ownera i zespół w tworzeniu wartościowego produktu.

Doświadczenie w programowaniu może być dodatkowym atutem, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć wyzwania techniczne, przed którymi stoi zespół. Jednak nie jest to wymóg. Często Scrum Masterzy z nie-technicznym tłem przynoszą nowe perspektywy i potrafią bardziej skupić się na aspektach procesowych oraz relacyjnych, co jest szalenie istotne w prowadzeniu zespołów Scrumowych.

Czy osoba posiadająca umiejętności deweloperskie to Scrum Master doskonały?

Niekoniecznie. Programistyczna przeszłość ciągnie za sobą bagaż doświadczeń czy nawyków. Mimo, iż mogą one być cenne dla Scrum Mastera, niosą ze sobą również pewne potencjalne zagrożenia, miedzy innymi:

 • Zbytnie skupienie na technicznych aspektach pracy: Scrum Master z tłem deweloperskim może mieć tendencję do zbytniego skupienia się na technologii i aspektach programistycznych projektu, zamiast na procesach, komunikacji i wspieraniu zespołu w zastosowaniu metodyki Scrum.
 • Trudności w przejęciu roli mentora/facylitatora: Byli deweloperzy mogą mieć problem z przejściem z roli „wykonawcy” na „facylitatora”. Scrum Master powinien unikać bezpośredniego angażowania się w pisanie kodu, koncentrując się na usprawnianiu procesów i rozwoju zespołu.
 • Ryzyko dominacji: Osoby z silnym tłem technicznym mogą nieświadomie dominować w dyskusjach technicznych lub narzucać własne rozwiązania, co może ograniczać kreatywność i samodzielność zespołu.
 • Konflikty interesów: Być może trudniej będzie im zachować neutralność, szczególnie jeśli będą musieli rozstrzygać sprawy dotyczące obszarów, w których wcześniej pracowali.
 • Wyzwanie w utrzymaniu równowagi: Może pojawić się trudność w utrzymaniu równowagi między wsparciem zespołu a zachowaniem odpowiedniej odległości, aby nie wracać do roli dewelopera.

Jednakże, ważne jest zaznaczenie, iż te zagrożenia nie są nieuniknione i mogą być skutecznie zarządzane. Wiele zależy od indywidualnych cech osoby pełniącej rolę Scrum Mastera, jej samoświadomości i umiejętności adaptacji do nowej roli. Właściwe szkolenie i wsparcie mogą pomóc w przejściu od roli dewelopera do efektywnego Scrum Mastera.

Jakie wyzwania stoją przed Scrum Masterem bez doświadczenia?

Wracając do głównego pytania jakim jest wejście kogoś bez programistycznego doświadczenia w rolę Scrum Mastera, można jasno stwierdzić, iż nie należy to do najprostszych procesów. Istnieje wiele wyzwań, do głównych należą:

 • Zrozumienie branży IT: Scrum Master powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę o branży IT i procesach tworzenia oprogramowania. Brak doświadczenia w IT może utrudniać zrozumienie wyzwań, z jakimi zespół się mierzy i efektywną komunikację z deweloperami.
 • Umiejętności interpersonalne i zarządzanie procesami: Jeśli osoba ma silne kompetencje w zakresie zarządzania, komunikacji, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej, może to zrekompensować brak technicznego tła. Scrum Master przede wszystkim powinien być dobrym facylitatorem i mentorem.
 • Szybkość nauki: Przejście do roli Scrum Mastera bez doświadczenia w IT wymaga szybkiego uczenia się i adaptacji. Osoba powinna być gotowa na naukę nie tylko zasad Scruma, ale także podstaw branży IT.
 • Wsparcie i szkolenie: W takiej sytuacji kluczowe jest wsparcie ze strony organizacji i możliwość uczestnictwa w odpowiednich szkoleniach dotyczących Scrum oraz podstaw IT.
 • Praktyczne doświadczenie: Początkujący Scrum Masterzy często zaczynają od pracy w roli asystenta lub uczestniczą w projektach jako obserwatorzy, aby zdobyć doświadczenie praktyczne.

Z powyższego wyłania się obraz, iż rola Scrum Mastera może nie być typowym wyborem na entry-level dla osób bez doświadczenia w IT. Jednak z odpowiednim nastawieniem, umiejętnościami interpersonalnymi i wsparciem, może być to możliwe. Ważne jest jednak, aby osoba aspirująca do tej roli była świadoma wyzwań i była gotowa na intensywną naukę.

No dobra, ale czy firma ma z tego jakieś korzyści?

Skoro już wiemy, że wejście do firmy Scrum Mastera bez doświadczenia deweloperskiego jest możliwe, to warto zastanowić się, czy firma decydująca się obsadzić juniorskie stanowisko kimś takim może liczyć na jakieś potencjalne korzyści. Odpowiedz jest prosta – może. I jest ich całkiem sporo:

 • Świeże perspektywy: Nowa (w branży IT) osoba w roli Scrum Mastera może wnieść świeże spojrzenie na procesy i praktyki zespołowe. Nieobciążona starymi nawykami czy założeniami, może dostrzegać i kwestionować rutynowe praktyki, co może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań i usprawnień.
 • Elastyczność i adaptacyjność: Ktoś, kto dopiero wchodzi w rolę Scrum Mastera, zazwyczaj jest bardziej otwarty na naukę i adaptację. Taka osoba może szybko przyjąć i zastosować najlepsze praktyki Scrum, dostosowując się do zmieniających się potrzeb zespołu i organizacji.
 • Rozwój talentów wewnętrznych: Zatrudnienie na stanowisko juniorskie daje szansę na rozwój i wykorzystanie wewnętrznego potencjału. Osoby, które już znają kulturę firmy i mają doświadczenie w innych obszarach, mogą szybko przyswoić specyfikę roli Scrum Mastera.
 • Budowanie zaangażowania: Pracownik, który rozwija swoje umiejętności i awansuje wewnątrz firmy, często czuje większe zaangażowanie i lojalność wobec organizacji. To z kolei może przekładać się na lepszą atmosferę pracy i wyższą produktywność.
 • Koszty i efektywność: Zatrudnienie osoby na stanowisko juniorskie jest bardziej efektywne kosztowo niż rekrutacja kandydata z zewnątrz. Ponadto, proces adaptacji nowego pracownika, który już zna firmę, jest zwykle szybszy.
 • Budowanie kultury uczenia się: Promowanie rozwoju i awansów wewnętrznych pokazuje, że firma inwestuje w swoich pracowników i wspiera ich rozwój zawodowy. To z kolei może przyciągać talent i budować pozytywny wizerunek firmy.

Zatrudnienie Scrum Mastera bez doświadczenia niesie ze sobą pewne wyzwania, jednak może również przynieść nową energię, świeże spojrzenie oraz wzmacniać kulturę ciągłego uczenia się i rozwoju w organizacji. Ważne jest jednak zapewnienie odpowiedniego wsparcia, szkolenia i mentorowania dla takich osób.

Równowaga – było słodko, a teraz czas na zagrożenia.

Czy zatem takie rozwiązanie nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń? Tutaj pojawiają się pewne wątpliwości, ponieważ zatrudnienie Scrum Mastera bez doświadczenia na stanowisko juniorskie może nieść ze sobą pewne zagrożenia dla organizacji, takie jak:

 • Niedostateczna wiedza i umiejętności: Osoba bez doświadczenia może nie posiadać wystarczającej wiedzy o metodyce Scrum i praktykach Agile, co może prowadzić do nieefektywnego zarządzania zespołem i projektami. To z kolei może wpłynąć na jakość pracy i terminowość realizacji zadań.
 • Wyzwania w zarządzaniu zespołem: Scrum Master bez doświadczenia może napotkać trudności w zarządzaniu zespołem, szczególnie w sytuacjach konfliktowych czy wymagających silnych umiejętności negocjacyjnych czy mediacji.
 • Ryzyko niewłaściwej interpretacji Scruma: Nieprawidłowe zrozumienie i niezastosowanie zasad Scrum może prowadzić do nieefektywnego wykorzystania tej metodyki, co może zniechęcić zespół i stworzyć niekorzystne precedensy dla przyszłych projektów.
 • Dłuższy czas adaptacji: Osoba bez doświadczenia może potrzebować więcej czasu na zrozumienie specyfiki pracy w IT i nauczenie się efektywnego zarządzania projektami w metodologii Agile. To może opóźnić wprowadzanie pozytywnych zmian w zespole i organizacji.
 • Potencjalne obciążenie dla innych członków zespołu: Pozostali członkowie zespołu mogą być zmuszeni do poświęcania dodatkowego czasu na wspieranie i mentorowanie nowego Scrum Mastera, co może odciągać ich od własnych zadań.
 • Ryzyko niskiej efektywności: Jeśli nowy Scrum Master nie będzie w stanie szybko przyswoić niezbędnych umiejętności i wiedzy, może to negatywnie wpłynąć na efektywność zespołu i sukces projektów.

Zatrudnienie Scrum Mastera bez doświadczenia na stanowisko juniorskie wymaga od organizacji świadomego podejścia do ryzyka oraz inwestycji w odpowiednie wsparcie i szkolenia. Jest to decyzja, która może przynieść zarówno korzyści, jak i wyzwania, dlatego ważne jest, aby była podejmowana z pełną świadomością potencjalnych zagrożeń.

Podsumowanie.

Podsumowując, Scrum Master może pochodzić z różnych środowisk i nie musi mieć doświadczenia deweloperskiego. Najważniejsze są umiejętności interpersonalne, zrozumienie Scruma i zdolność do wspierania zespołu w osiąganiu wysokiej wydajności i samodzielności. Z punktu widzenia organizacji obsadzającej stanowisko Scrum Mastera osobą bez doświadczenia w IT najważniejsze jest zrozumienie szans i zagrożeń oraz wdrożenie odpowiedniego programu mentoringowego i rozwojowego. W zamian można niższym kosztem otrzymać świetnego fachowca, oraz umocnić swoją pozycję na rynku zwiększając swoją konkurencyjność.

 

Jeśli fascynuje Cię rola Scrum Mastera, serdecznie zachęcam do zapoznania się z moją najnowszą publikacją zatytułowaną „IT. Praca dla nietechnicznych”, w której nieco bardziej szczegółowo przybliżam tę funkcję.

LINK

Autor

Zdjęcie autora

Filip Ozimek – Agile Coach

Agile Coach z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zespołów do osiągania wyjątkowych wyników, pasjonat przejrzystych, elastycznych środowisk pracy, które promują ciągłą poprawę i innowacje. Wierzy w moc komunikacji, współpracy i adaptacji, aby przekształcać wyzwania w możliwości. Po godzinach jest miłośnikiem górskich wędrówek i offroadu, szukając równowagi i inspiracji w naturze.

Skontaktuj się z nami

Masz dodatkowe pytania? Chcesz otrzymać ofertę?
Zachęcamy do kontaktu!

img

  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.