Capacity Based Service

Klient – wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla branży travel

Opis projektu

Branża – Produkcja i usługi

Centrum Kompetencyjne – Delivery Management

Technologie – Systemy wewnętrzne klienta, JS, Java

Opis projektu

Celem serwisu było zbudowanie systemu zarządzania zespołem specjalistów wyszkolonych do realizacji projektów prowadzonych przez klienta, dla jego końcowych odbiorców. ASTEK był odpowiedzialny za zdefiniowanie trzech profili kompetencji w oparciu o wywiad z przedstawicielami klienta, a następnie zrekrutowanie określonej w wymaganiach grupy osób. Cały proces rekrutacji, w tym weryfikacje techniczne, był prowadzony przez ASTEK. W wyniku naszych działań, udało się utrzymać zakładane, ambitne tempo wzrostu zespołu. Każdy przyjęty do realizacji pracownik został przeszkolony do realizacji procesów, unikalnych systemów i frameworków klienta. W pierwszej fazie za szkolenie odpowiadał klient, następnie zaś ASTEK przejął ten element wdrożenia. W fazie realizacji ASTEK odpowiadał za: transfer wiedzy między pracownikami, uzupełnianie wiedzy, podnoszenie kompetencji miękkich i technicznych, a także analizowanie krzywej uczenia. Dodatkowo, dedykowany manager ASTEK prowadził ewidencję przypisania pracowników zespołu do poszczególnych projektów klienta oraz progres realizacji zadań.

.

Skontaktuj się z nami

Masz dodatkowe pytania? Chcesz otrzymać ofertę?
Zachęcamy do kontaktu!

img

    Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.