Resource Manager – kto to jest i jaką rolę pełni w ASTEK Polska?

Firmy IT coraz częściej zmagają się z potrzebą rynku na dostarczanie technologii informatycznych przy nieadekwatnej liczbie rąk do pracy. Ta dysproporcja sprawia, że coraz trudniej o zatrudnienie dobrego specjalisty i utrzymanie go w strukturze firmy. W branży IT zdecydowanie mierzymy się z rynkiem pracownika. Oznacza to, że specjaliści z sektora nowoczesnych technologii mają szersze pole do negocjacji swoich warunków pracy i większy wybór potencjalnego pracodawcy. Rozwiązań tej sytuacji dla biznesu jest kilka. Jednym z nich jest utworzenie w ASTEK Polska działu Resource Management – odpowiedzialnego za zmniejszenie rotacji w zespołach oraz zwiększenie zadowolenia z pracy znajdujących się w nich specjalistów IT.

Dział Resource Management w ASTEK Polska

Aby jeszcze lepiej zrozumieć zasadność istnienia działu Resource Management, poświęćmy chwilę na opowiedzenie, gdzie znajduje się on w strukturze organizacyjnej ASTEK Polska. Dział Resource Management ściśle współpracuje z działami: Rekrutacji, Sales oraz Centrami Kompetencyjnymi. Wspiera je w realizacji ich zadań, bowiem wszystkie łączą pracę konsultantów IT.

Dzięki temu dział rekrutacji ma możliwość skupić się jedynie na poszukiwaniu nowych talentów, a po ich przyjęciu, nowozatrudnieni przechodzą pod opiekę RM.

Natomiast dział Sales jest odpowiedzialny za bieżącą komunikację z klientem, nie tylko w zakresie realizowanych usług informatycznych, ale także w kontekście dostarczania konsultantów lub całych zespół specjalistów. Dzięki pracy RM, dział Sales może szybciej reagować na zmiany kadrowe przy projektach klientów, powiększać dedykowane zespoły lub całkowicie je zmieniać.

W strukturze ASTEK Polska funkcjonują również Centra Kompetencyjne. Są to zespoły konsultantów podzielone według ich umiejętności i znajomości technologii. Obecnie w ASTEK Polska działają następujące Centra Kompetencyjne:

 1. Business Analysis & User experience
 2. Software Development
 3. Advanced Data Analytics
 4. Software Quality Assurance
 5. ERP
 6. Delivery Management
 7. Application Development
 8. MS, Admin and Security
 9. Banking Services
 10. Engineering

W ramach Centrów specjaliści IT mogą wymieniać się wiedzą i rozwijać swoje umiejętności. Klienci zaś mogą liczyć na szybkie i skuteczne dostarczenie odpowiednich zespołów projektowych osób, które na co dzień ze sobą współpracują. Dla usystematyzowania i lepszej wymiany informacji obecni członkowie zespołu RM opiekują się konsultantami IT zgodnie z podziałem na wyżej wymienione Centra Kompetencyjne.

Koncepcje zarządzania zasobami i zadania na stanowisku Resource Managera

Resource Management oznacza zarządzaniem zasobami. W przypadku ASTEK Polska chodzi oczywiście o zarządzanie zasobami ludzkimi, a dokładnie konsultantami IT. Do zadań RM w ASTEK Polska należą:

 • działania mające na celu zmniejszenie rotacji w zespołach IT;
 • zwiększenie poziomu satysfakcji konsultantów IT z pracy w ASTEK Polska;
 • rozwiązywanie bieżących problemów specjalistów IT (dostarczenie i zmiana sprzętu; dostępy, delegacje, szkolenia, kwestie HR, akcje wewnętrzne, rozliczenia);
 • procedura zmiany projektów w trakcie ich trwania bądź po ich zakończeniu;
 • nawiązywanie długotrwałych i silnych relacji konsultantów z marką macierzystą;
 • działania zmierzające do identyfikacji Konsultantów z ASTEK Polska;
 • opracowywanie procedur, mających fundamentalne znaczenie dla istnienia działu;
 • wspieranie działu Sales w utrzymanie wysokiej jakości oferowanych usług dla klientów ASTEK Polska;
 • działania odpowiadające na zmieniające się potrzeby rynku pracy;
 • wspieranie konsultantów ASTEK Polska w ich ścieżce kariery i rozwoju kompetencji.

Działu Resource Management – korzyści dla konsultanta:

Zadaniem Resource Managera jest stały kontakt z konsultantami IT i bieżące badanie ich potrzeb, opinii i stopnia zadowolenia z pracy w ASTEK oraz szybka reakcja na zebrany feedback i wdrażanie potrzebnych zmian.

Poczucie stabilności zatrudnienia

Fakt, że obecnie rynek pracy w IT sprzyja jej zmianie, a co za tym idzie zwiększaniu wysokości swojego wynagrodzenia i poprawieniu warunków pracy, podjęcie nowych wyzwań zawodowych pochłania czas, zaangażowanie i niekiedy zwiększa poziom odczuwanego stresu. Nowy pracodawca i środowisko pracy są drogą w nieznane i nie można mieć pewności, że zmianą na lepsze. Pracownicy, którzy są względnie zadowoleni z miejsca pracy, w którym się znajdują, mają znacznie mniej powodów by ją zmienić. W branży IT szczególnie cenią sobie możliwości rozwijania się. Jeśli pracodawca zapewnia stałe podnoszenie kompetencji, oferuje gamę ciekawych projektów i dostosowuje wysokość stawek do rynku, eksperci pozostają w strukturze firmy, mając poczucie, że jest to atrakcyjne i stabilne miejsce pracy.

Poczucie bycia ważnym

Dział Resource Management jest w stałym kontakcie z pracującymi w ASTEK Polska konsultantami. Pierwszy kontakt ma miejsce już w pierwszym dniu pracy, kiedy otrzymują oni wsparcie we wdrożeniu oraz najważniejsze informację o firmie. Kolejne kontakty odbywają się cyklicznie. W ich trakcie dochodzi do spotkań fizycznych lub on-line – w zależności od ustaleń pomiędzy RM, a konsultantem. Podczas spotkań indywidualnych RM dba o komfortową atmosferę i sprawia, że konsultant ma poczucie bycia ważnym dla firmy. Wysłuchuje on opinii pracownika na temat zadowolenia z warunków pracy, projektu i przypisanego klienta. Feedback zbierany jest drobiazgowo, tak by ewentualne problemy móc rozwiązać z należytą starannością. Poza oficjalnymi spotkaniami, konsultant IT ma zawsze możliwość skontaktowania się z przypisanym mu RM w każdej sytuacji.

Cel – Rozwój zasobów ludzkich

Głównym celem działu Resource Management jest zmniejszenie rotacji w zespołach oraz zwiększenie zadowolenia z pracy znajdujących się w nich specjalistów IT. Aby realizować te cele, RM są w stałym kontakcie z konsultantami, by na bieżąco odpowiadać na ich potrzeby. Główną z nich jest potrzeba stałego podnoszenia kwalifikacji. W ramach pracy Centrów Kompetencyjnych realizowane są cykliczne szkolenia wewnętrzne, w których udział może wziąć każdy z chętnych. Mamy świadomość, że rozwój naszych pracowników przełoży się na zwiększenie jakości oferowanych przez nas usług, dlatego tak dużą rolę przykładamy do tego zagadnienia.

Powstanie działu Resource Management przyniosło obustronne korzyści – dla konsultanta, ale także dla biznesu. Choć wciąż mamy przed sobą dużo wyzwań, to dzięki dobrej organizacji pracy zespołu i jego zaangażowaniu firma i pracujący w niej konsultanci zauważają pozytywne zmiany. Udało nam się zwiększyć poziom satysfakcji specjalistów IT z pracy w ASTEK, co za tym idzie zmniejszyliśmy rotację, widoczne stało się poczucie przynależność konsultantów do marki macierzystej oraz ich zaangażowanie w inicjatywy wewnętrzne (spotkania integracyjne, akcje CSR, wydarzenia sportowe) i zewnętrzne (prowadzenie bootcampu, targi pracy, wydarzenia branżowe, konferencje itp.).

Skontaktuj się z nami

Masz dodatkowe pytania? Chcesz otrzymać ofertę?
Zachęcamy do kontaktu!

img

  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.